Voorwaarden bij annulering

Hieronder hebben wij onze voorwaarden vermeld. Wij hopen dat u begrip heeft voor de voorwaarden die wij bij annuleringen hanteren daar onze locaties en catering ontvangsten ruim voor de desbetreffende data vastgelegd worden. Bij een dergelijke annulering is het voor ons vrijwel onmogelijk om op de betreffende datum en/of locatie nog te verhuren aan andere gasten.

In verband met een eventuele annulering raden wij u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u wenst kunnen wij u hier meer informatie over verschaffen. Uiteraard is het ook mogelijk om hierover informatie in te winnen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij of assurantie tussenpersoon.

De klant is niet bevoegd de overeenkomst met La Casserole Luxe Catering te annuleren tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

Iedere annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Lees hieronder de voorwaarden met betrekking op annulering.

 1. Indien u de huwelijks- of ontvangstdatum wenst te verzetten, worden de voorwaarden in overleg met u samengesteld.
 2. Indien wij bij annulering van de gereserveerde datum een gelijkwaardige reservering van andere gasten ontvangen op de geannuleerde datum, vervallen onderstaande voorwaarden betreffende de annulering. De voorwaarden worden dan in overleg samengesteld. Wij zullen in ieder geval ten alle tijden alles in het werk stellen om de desbetreffende locatie alsnog te verhuren
 3. In geval van ´noshow´ zal de klant in alle gevallen verplicht zijn alle gemaakte kosten te betalen.
 4. Bij elke annulering is La Casserole Luxe Catering gerechtigd de eventueel reeds gemaakte aanbetaling als schadevergoeding te behouden. Indien om wat voor reden dan ook deze aanbetaling nog niet door La Casserole Luxe Catering is ontvangen, is de klant verplicht deze bij annulering alsnog te voldoen.
 5. Bij annulering minder dan 10 maanden en meer dan 8 maanden voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 25% van de reserveringswaarde en de huur van de eventuele locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.
 6. Bij annulering minder dan 8 maanden en meer dan 6 maanden voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 30% van de reserveringswaarde en de huur van de eventuele locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.
 7. Bij annulering minder dan 6 maanden en meer dan 4 maanden voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 40% van de reserveringswaarde en de eventuele huur van de locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.
 8. Bij annulering minder dan 4 maanden en meer dan 2 maanden voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 50% van de reserveringswaarde en de eventuele huur van de locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.
 9. Bij annulering minder dan 2 maanden en meer dan 1 maand voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 60% van de reserveringswaarde en de eventuele huur van de locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.
 10. Bij annulering minder dan 1 maand en meer dan 7 dagen voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 75% van de reserveringswaarde en de eventuele huur van de locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.
 11. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 100% van de reserveringswaarde en de eventuele huur van de locatie aan La Casserole Luxe Catering te betalen.

In alle andere gevallen beslist de directie van La Casserole Catering over de verdere gevolgen. U zal hier zo snel mogelijk wat van horen.